Reha-Max

Początek firmy REHA-MAX w branży medycznej przypada na 2012r. Pierwszy sklep stacjonarny z refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia powstał początku 2015r. Nieustannie się rozwijamy, nie ograniczając się tylko do województwa lubelskiego …

Zakład Anatomii Prawidłowej

Zakład Anatomii Prawidłowej, Katedry Anatomii Człowieka działa na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W zakładzie kształceni są studenci w języku polskim i angielskim. Zakład publikuje prace w prestiżowych czasopismach oraz prowadzi …

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny jest instytucją Samorządu Województwa Lubelskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W projekt ten włączone są wszystkie lubelskie uczelnie wyższe oraz samorządy miasta i województwa. Misją LPNT jest …

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD wyraża opinie i przedstawia wnioski sprawach dotyczących ogółu doktorantów. Ponadto rozwija samorządność doktorancką, współpracuje z ośrodkami wspierającymi działalność naukową, wspiera inicjatywy …

Instytut Promocji Kultury i Nauki

Profesjonalną obsługą Konferencji zajmuje się Instytut Promocji Kultury i Nauki. Bogate doświadczenie Instytutu w organizacji przedsięwzięć naukowych pozwala na gwarancję w obsłudze gości Konferencji. Instytut Promocji Kultury i Nauki ma …

Organizacja Młodych Medyków

Młodzi Medycy są największą organizacją studencką działającą przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, zrzeszającą studentów wszystkich kierunków Uczelni. Dziś liczy prawie 200 czynnych członków. OMM jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Medycyny, …

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest przedstawicielem środowiska doktorantów oraz wyrazicielem jego woli. Tworzony jest przez społeczność liczącą 355 doktorantów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Samorząd Doktorantów objął …