Zakład Anatomii Prawidłowej

Zakład Anatomii Prawidłowej, Katedry Anatomii Człowieka działa na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W zakładzie kształceni są studenci w języku polskim i angielskim. Zakład publikuje prace w prestiżowych czasopismach oraz prowadzi badania naukowe.