Międzynarodowa Konferencja

Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy,Doktoranci, Studenci

to druga edycja interdyscyplinarnej Konferencji, która odbywa się w Lublinie.

Wydarzenie, które miało miejsce w 2014r. miało charakter ogólnopolski. Nadesłano ponad 350 prac naukowych, a Komitet Naukowy tworzyli profesorowie, samodzielni pracownicy nauki oraz naukowcy z kilku uczelni
w Polsce.

Tego roku zapraszamy również uczestników z uczelni działających poza granicami Polski. Interesujące warsztaty, możliwości publikacji oraz profesjonalna organizacja powodują, że wydarzenie jest godne zainteresowania. Organizatorzy zapraszają do Lublina!

Patronat Honorowy

Polska Akademia Nauk

Konferencja odbędzie się pod Patronatem Honorowym Wiceprezesa PAN
Profesora Stanisława CzuczwaraPrzy Konferencji współpracują

KRD

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Młodzi Medycy

Organizacja Młodych Medyków


LPNT

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

AMSA Lublin

American Medical Student’s Association


LPD

Lubelskie Porozumienie Doktorantów

EMSA-Poland

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny


IVSA Lublin

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii

Publikacje

Uczestnicy zdobędą możliwość publikacji w punktowanym czasopiśmie naukowym. Również będą częścią czasopisma,dzięki czemu uzyskają status publikacji.

Nagrody

Komitet Naukowy przyzna 28 nagród, w tym Grand Prix Konferencji. Przyznane zostaną także wyróżnienia.

Doświadczenie

Kontakty międzynarodowe oraz zdobyte doświadczenie zaowocują w przyszłej karierze naukowej. Udział w konferencji zostanie potwierdzony certyfikatami wydanymi dla każdego z uczestników.

Szkolenia

Każdy z aktywnych uczestników będzie miał możliwość uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach dostosowanych do wymagań prelegentów.

Terminy

1 Nadsyłanie zgłoszeń
14 września - 03 listopada 2017.
Komitet Naukowy potwierdzi zakwalifikowanie abstraktu w ciągu 7 dni.


2 Opłaty
-do 15 listopada 2017r.


3 Konferencja i przyznanie nagród -01-03 grudnia 2017r.