American Medical Students Association – Oddział Lublin

American Medical Students Association – Chapter Lublin – ma na celu promocję zdrowia i opieki zdrowotnej; rozwijanie edukacji medycznej; angażowanie społeczeństwa w akcje profilaktyczne. AMSA oddział Lublin przyczynia się popularyzacji wiedzy medycznej wśród społeczeństwa, studentów, stażystów, rezydentów oraz osób związanych z medycyną.