Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest przedstawicielem środowiska doktorantów oraz wyrazicielem jego woli. Tworzony jest przez społeczność liczącą 355 doktorantów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Samorząd Doktorantów objął Patronatem Międzynarodową Konferencję Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci.