Krajowa Reprezentacja Doktorantów

jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD wyraża opinie i przedstawia wnioski sprawach dotyczących ogółu doktorantów. Ponadto rozwija samorządność doktorancką, współpracuje z ośrodkami wspierającymi działalność naukową, wspiera inicjatywy …