Organizacja Młodych Medyków

Młodzi Medycy są największą organizacją studencką działającą przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, zrzeszającą studentów wszystkich kierunków Uczelni. Dziś liczy prawie 200 czynnych członków. OMM jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Medycyny, …

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest przedstawicielem środowiska doktorantów oraz wyrazicielem jego woli. Tworzony jest przez społeczność liczącą 355 doktorantów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Samorząd Doktorantów objął …