Zakład Anatomii Prawidłowej

Zakład Anatomii Prawidłowej, Katedry Anatomii Człowieka działa na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W zakładzie kształceni są studenci w języku polskim i angielskim. Zakład publikuje prace w prestiżowych czasopismach oraz prowadzi …

Instytut Promocji Kultury i Nauki

Profesjonalną obsługą Konferencji zajmuje się Instytut Promocji Kultury i Nauki. Bogate doświadczenie Instytutu w organizacji przedsięwzięć naukowych pozwala na gwarancję w obsłudze gości Konferencji. Instytut Promocji Kultury i Nauki ma …

Organizacja Młodych Medyków

Młodzi Medycy są największą organizacją studencką działającą przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, zrzeszającą studentów wszystkich kierunków Uczelni. Dziś liczy prawie 200 czynnych członków. OMM jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Medycyny, …

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest przedstawicielem środowiska doktorantów oraz wyrazicielem jego woli. Tworzony jest przez społeczność liczącą 355 doktorantów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Samorząd Doktorantów objął …