Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny jest instytucją Samorządu Województwa Lubelskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W projekt ten włączone są wszystkie lubelskie uczelnie wyższe oraz samorządy miasta i województwa. Misją LPNT jest …

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD wyraża opinie i przedstawia wnioski sprawach dotyczących ogółu doktorantów. Ponadto rozwija samorządność doktorancką, współpracuje z ośrodkami wspierającymi działalność naukową, wspiera inicjatywy …